Cele naszego Stowarzyszenia określa Statut.
Do najważniejszych natomiast należą:


 • pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych;
 • opracowywanie i wdrażanie instrumentów i rozwiązań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego ,
  w szczególności ograniczających bezrobocie;
 • inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy;
 • popieranie rozwoju obszarów wiejskich. • Stowarzyszenie działa na podstawie Statutu,
  a jego działalność polega na prowadzeniu:


 • Funduszu Poręczeń Gwarancyjnych (FPG),
 • Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (Szkolenia) – jednostki szkolącej,
 • Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - siedziby instytucji okołobiznesowych.
 • Inkubatora Przedsiębiorczości (EIP). • Copyright by www.psig.powiatlwowecki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.