Euroregionalny Inkubator Przedsiębiorczości

Pomysł Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości zrodził się w końcu I kwartału 2003 roku i wynika on głównie z potrzeb lokalnego rynku pracy, z powodu dużego bezrobocia w powiecie lwóweckim oraz zapotrzebowania na porady organizacyjne, prawne i tanie lokale do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Składając zgłoszenie w III 2003 roku do cyklu szkoleń dla samorządów w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zgłosiliśmy projekt naszego Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości Wśród wielu nadesłanych projektów i zgłoszeń z Dolnego Śląska, nasz inkubator przedsiębiorczości został wysoko oceniony i sklasyfikowany na drugim miejscu. 26 lutego 2003 roku, Powiat Lwówecki przekazał nam mocą umowy użyczenia budynek przy ul. Tęczowej 2 na cele statutowe Stowarzyszenia. W związku z tym, że budynek wymaga kapitalnego remontu i doprowadzenia wszystkich mediów, opracowaliśmy koncepcję architektoniczną. Po doprowadzeniu wody i wykonaniu kanalizacji, przystąpiliśmy do opracowywania kolejnych projektów szczegółowych.

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze chcemy dostosować dla przedsiębiorców niepełnosprawnych.

Działanie to jest umotywowane między innymi lokalizacją we Lwówku Śląskim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym dużą część wychowanków stanowią osoby niepełnosprawne ruchowo. W ostatnim kwartale 2003 roku władze Stowarzyszenia zatwierdziły projekt Regulaminu Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości (Regul EIP). Regulamin w tym kształcie określa ogólne zasady funkcjonowania inkubatora i znajdujących się w nim firm. Bliższe sprecyzowanie zasad i warunków przyjmowania MSP do inkubatora, ich funkcjonowania w nim, będą określone zmianami w regulaminie przed otwarciem jednostki organizacyjnej.


Wizualizacja Euroregionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości

Copyright by www.psig.powiatlwowecki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.